Jak vznikají strunky?

Strunky vznikají v situacích, kdy zažijeme příliš silnou emoční zkušenost. Příklady takových situací můžou být například, když nás někdo nečekaně opustí, jsme svědkem přílišné agrese, nezvládneme výzvu, které čelíme apod.
Pokud se v daný moment náš nervový systém neumí vyspořádat se situací často „zatne a drží“, aby přežil. A právě toto „zatnutí“ je ono svalové ztuhnutí, kterému říkáme strunka. Tato zatnutí v těle zůstávají tak dlouho, dokud se nám nepodaří s emocionální vzpomínkou vypořádat (často dlouhé roky).
Strunkování je metoda, která dokáže vědomě vyvolat tyto zadržované emoce. Klient má pak možnost v bezpečném prostředí si odžít staré emoce a uvolnit tak sevření.

Komentáře