Kde jsem se naučil Strunkování?

Strunkování jsem se naučil od mého učitele Systemy (ruské bojové umění) – Andreje Karimova.

Andej Karimov – ruský mistr bojových umění

Andrej Karimov je mistr Systemy. Pro mě osobně je to člověk, u kterého vnímám,že má opravdu hluboké spojení s našimi původními slovanskými kořeny a zároveň je ochoten toto spojení s námi sdílet a šírit je dál.

Učím se od něj o rodině, dětech v nás i venku, slovanských tradicích, schopnosti bojovat i se bránit. Na jeho seminářích se učím sebepřijetí, otevírám se hluboce, protože Andrej se nenechá ničím, co ve mě bouří ani v nejmenším vyprovokovat – prostě mě přijímá, takového jaký jsem.

Certifikát z kurzu od Andreje Karimova

Andrej Karimov učí techniky a hry, které zdaleka přesahují rámec bojových umění. Vnímám, že tím, co učí ve mě oživuje slovanského ducha. Jsem opravdu rád, že vždy věnuje velkou část seminářů kutlurnímu dědictví slovanů (písně, povídky, tance, hry a další). Cítím, že v nás tím obnovuje pouta, k dávným kořenům, protože mnozí z nás už ztratili spojení s moudrostí našich předků a už ani nevíme, že někam patříme, že jsme součástí něčeho většího.

Andrej je jeden z mála ruský mistrů Systemy, který je ochoten veřejně vyučovat kromě bojových technik Systemy i další techniky přívadějící nás k zdravým životním principům a obnovující naši sílu, sebevědomí, schopnost se rozhodovat a jednat – jednou z těchto technik je i Strunkování.

Společná fotka ze Semináře „Ozdravné metody“ s Andrejem

Andrej Karimov ve faktech

  • pedagog, psycholog, etnolog, mistr bojového umění
  • studoval u starých kozáků jejich styl boje
  • podnikl několik etnografické expedic v Rusku i v jiných zemích, na jejichž základě vytvořil unikátní metodu pohybových her a cvičení pro celou rodinu
  • je otcem 4 dětí a díky svému autistickému synovi mohl více poznávat přirozené potřeby dětí
  • rád vypráví o epigenetice, vývojových fázích, vztazích mezi mužem a ženou a přechodových rituálech dle slovanské tradice
  • je zakladatelem projektů :
  • Zde si můžete přečíst detailní životopis Andreje Karimova


Empower the Child – prostor pro rodiny a hry s dětmiAndrej – Systema – boj s tyčíAndrejovy semináře Systemy – jsou nejen bojové umění, ale i hry, slovanské tance, obnova mobility a sebedůvěry

Komentáře